Monday 22 November 2010

బద్వా''అయ్యో - నా బిడ్డలు
ఒకని జోలికి బోతోల్లు గాదు
ఒగని ఉసురు బోసుకుంటోల్లు గాదు
ఒగల ఉప్పు దింటోల్లు గాదు
ఉన్నదున్నట్లు మాట్లాడ్తె
నీతి దప్పుతున్నవంటె
నా బిడ్డల్ని పొట్టన బెట్టుకుంటున్నవ్‌ గదర
గరీబోల్ల కోసం బందూఖ్ బట్టినోన్ని సంపుతుంటివి
నీ లెక్కనె మనుషులందర్కి హక్కులుంటయంటె నరుకుతుంటివి
తుర్కోల్ల వష్షి పోరగాల్లని పరాయి ఏజంట్లని పట్కపోతుంటివి
ఏ దేశంర నీది
మా కాడ పెద్దిర్కం జేస్కుంట
మమ్మల్నే ఆగమాగం జేస్తున్నవ్‌ గదర
అన్నం బెడ్తున్నోన్కి పురుగుల మందు తాపియ్యబడ్తివి
పత్తిచెట్లను ఉరికొయ్యలు జేస్తివి
కంపెనీల బతుకుదెరువుల్ని మూతబడేస్తుంటివి
నువ్వు సత్తెనాశనం గాను
నువ్వు పురుగులు బడిపోను
నీ ఏశాలు అరవపోల్లకాడ సాగయని
మా తాన ఆడుతున్నవార ?
సోపతిల తెల్లోని బుద్దులు ఒంటబట్టి
అచ్చం ఆని లెక్కనె మా మీద రాజ్యం జేస్కుంట
నా బిడ్డల కడుపు గొట్టి
నీవోళ్ల బొజ్జలు నింపుతున్నవారీ
మేం ఆ అంగ్రేజోన్ని సూళ్లే
నిన్ను జూస్తున్నం

మా కోహినూర్  ఎవని కిరీటంలనో మెరిసినట్టు
మా పచ్చదనం దగదగల్ని తరలిస్తిరి గదర
మా గొలుసుకట్టు చెరువులెయ్యి
కుంటల్ల చెరువుల్ల బావుల్ల తానాలాడిన
మా సంతసాన్ని మాయం జేస్తిరి గదర
కండ్ల మీద ఆనకట్ట లేసి చూపానకుంట జేసి
కండ్ల కింద పంటలు పండించుకుంటున్నరారీ
ఈ ఒంటిని 'జలాశయం' చేసుకుంటిరి
దాన్యాగారం చేసుకుంటిరి
'డబ్బు' సంచి జేసుకుంటిరారీ
ఈ తావు ఉజ్జెమాల పుట్ట
పాముల్లెక్క జేరితిరి గదర
తురక రాజులుగుడ ఈడ రాజ్జెం జేసిన్రు గని
మా రాజులు...
మా నోటికాడిది గుంజి ఇంకోనికైతె పెట్టలె
ఈడ రాజ్జెం జేసిన్రు
ఈ మట్టిల్నె గలిసిన్రు
ఆళ్లె నయమనిపిస్తున్రు
నా బిడ్డలను నీళ్లకు బువ్వకైతె సంపలె
సాచ్చెం రుజువుల్లేకుంట
నా బిడ్డల పాణాలైతె తోడలె
ఆళ్లను ఎలగొట్టి
మీరు శనిలెక్క పట్టుకున్రు గదరా...''

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

మీ అభిప్రాయం తెలియజెయ్యండి