Tuesday, 1 January, 2013

నమ్మకం, కనుపాపపై మొలిచే పువ్వు

నిన్ను తలంచే అలవాటు మానిపోవటం మంచిదయింది
ఆ సమయాన్ని ప్రియ తలంపులతో నింపుకుంటున్నాను
     *
వెన్నెముకపై నిలవడం చేతకానివాడే నిన్నాశ్రయిస్తాడు
నమ్మకం- కనుపాపపై మొలిచే పువ్వు
     *
ఏ నమ్మకాలూ లేక నిశ్చింతగా వున్నాను
వారి అపనమ్మకాలలో
నన్ను ముంచెత్తాలని చూస్తుంటారు
     *
నీ దారిలో నడుస్తున్నవాళ్ళు
ఓ విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు
తమ అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళెప్పుడో వదులుకున్నారు
     *
ఉన్న దారుల్లోనే వాళ్ళు నడుస్తుంటారు
కొత్త దారులు వేసేవాళ్ళను అనుమానిస్తారు

నా మానాన నన్ను వదలరేమని విదుల్చుకుంటుంటాను
నా స్వేచ్ఛను సహించలేకే వారు నా వెంటపడుతుంటారు
     *
వాదులాడి వాదులాడి
వారి సమయంతో పాటు
నా సమయాన్నీ పాడుచేస్తున్నారు
     *
నీ కోసం అందమైన గది కడతారు వారు
అందులోనే జీవితాంతం బందీ లవుతారు
     *
అనుక్షణం నిన్నే కొలవమంటుంటారు
అవసరమైన మరిదేన్నీ తలవకుండా చేస్తారు
     *
వేర్లు వేర్లుగా విస్తరించలేనివారే
కొమ్మల్ని పట్టుకొని వేళ్ళాడుతుంటారు
     *
నువ్వు లేవనుకునేవారి మధ్యా ఏ సమస్యా లేదు
నువ్వున్నావనుకునేవారే
రకరకాల పేర్లతో కొట్టుకుంటున్నారు
     *
పోరాడే శక్తి లేనివాడే
పొర్లు దండాలు పెడుతుంటాడు
     *
రోజూ కాస్త సమయాన్ని నీ కోసం వెచ్చిస్తున్నాను
నీవు లేవని నిరూపించడానికి