Monday, 23 November, 2009

రెహాల్

కన్నీటి దారాల్తో జీవన వస్త్రానికి మాసికలేస్తూ
తరాల చీకటి కమ్మేసిన గోషా లో
పాలిపోయిన చంద్రశిలా దేహంతో
అనుక్షణం
'బిస్మిల్లా ఇర్రహ్మాన్ నిర్రహీమ్' అనే కదులుతుంది అమ్మీజాన్

మొహంపై వేలాడుతున్న నైరాశ్యాన్ని
'వజూ' నీళ్ళతో పుక్కిలించి
తలనిండా చిరుగుల 'దుపట్టా' కప్పుకొని
నమాజ్ చదువుతున్నపుడు...

మెరుపు వెలిసిన అమ్మీ దోసిలిలో
రాలిన కన్నీటి తడిపై
ఏ దేవుడూ సాక్షాత్కరించడు
ఒక అపనమ్మకాల బొమికల గూడు ప్రతిబింబిస్తుంది

అస్తమయం వైపుకు మోకరిల్లి ప్రార్ధిస్తూ
మా జిందగీల్లో సుర్యోదయమౌతున్దనుకుంటుంది అమ్మీ

మాకోసం 'దువా' చేసి చేసి
అమ్మీ గొంతు తడారిపోతుందే తప్ప...
ముందు కూర్చున్న నీడ విస్తరించి
కటిక రాత్రై పరచుకుంటుందే తప్ప...
....... ......... ......... ......... .......!

'తల్లి పాదాల వద్ద స్వర్గం ఉందంటారు'
మా అమ్మీ పాదాలకై వంగిన ప్రతిసారీ
చెమరిన నా చూపు
ఆమె పాదాల పగుళ్ళలో చిక్కుకుని గిలగిలలాడుతుంది

అబ్బాజాన్ అసహాయత చెల్లిని ఎవడికో
రెండో పెళ్ళాంగా అంటగడితే
ఆ చిట్టితల్లి కళ్ళల్లో ఉబికిన కన్నీళ్ళ మీద
వణికే దృశ్యమై తల్లడిల్లుతుంది అమ్మే

కాన్వెంట్ కు బదులు కార్ఖానా కెళ్ళే తమ్ముడు
సాయంత్రానికి కమిలిన దేహంతో అల్లుకుపోతే
పగిలిన లేత స్వప్నం గుచ్చుకొని విలవిల్లాడేదీ అమ్మే

కడుపులో మా భారాన్ని మోసి
కష్టాల మా బాధ్యతలు మోసి
కళ్ళ గుమ్మానికి కట్టిన పరదాల వెనక ప్రాతివత్యాన్ని మోసి
తన కనుబొమ్మల నెలవంకల మీద
చీకటి రాశుల్ని మోస్తున్న అమ్మ
చివరకు
ఖురాన్ ను మోసే 'రెహాల్' మిగిలిపోవలసిందేనా ?
                                                                             - స్కై బాబ 
రెహాల్ : వ్యాస పీఠం

Friday, 13 November, 2009

సూఫీ దేవుడు

అబ్బాజాన్ నవ్వుతున్నడు
చిన్న పిలగాని లెక్క
చిటికెన వేలందించి
నాతో తప్పటడుగులు వేయించిన అబ్బా
ఇయాల నా చెయ్యి పట్టుకొని
అడుగేస్తానికే తడబడుతుండు


పక్షవాతపు ఒళ్ళు తూలినప్పుడల్లా
నవ్వుతున్నడు అబ్బాజాన్
పసి పిలగాని లెక్క
     *          *
నిండైన గడ్డం - టోపీ పెట్టి
తెల్లని లాల్చీ - లుంగీ కట్టి 
కదిలొస్తుంటే 
అచ్చం ఆ సూఫీ దేవుడే ... ... !


పీర్ల ముందూ నువ్వే 
కందూర్ల ముందూ నువ్వే 
పుంజునో పోతునో హలాల్ చెయ్యాలన్నా
ఫాతెహా లియ్యాలన్నా నువ్వే
తేలు కరిసినా పురుగు ముట్టినా 
నీ మంత్రమే కావాలె
పసి కందులకు నీ అంత్రమే కట్టాలె
ఏ ఇంట్లో ఏ ఆపదొచ్చినా - నొప్పొచ్చినా
గుర్తొచ్చే మొదటి దేవుడా !
నీ మాట చాలు - నీ ఆభయమే 'మేలు' !


సుక్క పొడవక ముందే
ఎన్ని ఇండ్లల్లో పలికేదో - నీ పేరు
'మదారు సాబు కాడికి తోల్క పోవాలె '
మదారు సాబును పిల్సుక రావాలె '
మాల మాదిగలూ సూదర్ల బారు !
          *
చేతులెత్తి నువ్వు దువా చేస్తే 
ఊరందరికీ కొండంత అండనిపించేదే..
మరి మన ఇల్లెందుకు అబ్బాజాన్ 
పడావు పడ్డది 


దువా చదివి నువ్వు జుబా చేస్తే

ఆ ఇంటిల్లాదులకూ కందూరు పండుగయ్యేదే..
మరి మన ఇంటోళ్ళ కెందుకు అబ్బాజాన్
ఉపాసముండని రోజు లేకుంటయ్యింది 


మనకు చేలేందుకు లెవ్వో - చెల్క లెందుకు లెవ్వో
పొల మెందుకు లేదో - తల మెందుకు లేదో
చేతిలో ఆరె ఎందుకు లేదో
ఇంటి ముందు సారె ఎందుకు లేదో
ఇంట్లో మగ్గం ఎందుకు లేదో
ఏనాడూ చింత చెయ్యవైతివి అబ్బా
రిజర్వేషన్ మాటెత్తితే 
సర్కారు బిచ్చం మనకెందుకురా అంటివి


గొంతెత్తి పాడేటోనివి - నిర్వేదంగా..
'యే దునియా యే మహెఫిల్
మెరే కామ్ కీ నహీ మెరే కామ్ కీ నహీ..'
          *
చేతులెత్తి నువ్వు దువా చేస్తుంటే 
భూగోమే  మెల్లమెల్లగా చిన్నదై
నీ కాళ్ళ కింద చేరి చిన్నబొయ్యేది


ఊరందరి నోట్లో నాలుకైన నువ్వు 
ఇంటి పరేశాన్లకు బైటివాడివైతివి


'భద్రత' తెలియని నిరంది
సొంతానికీ.. కుటుంబానికీ..
అంతా బేగం మీద వోదిలేసే బేచింత !


నువ్వే అదృష్టవంతుడివేమో అబ్బా
అందరిలా ఏదో ఇంకేదో సంపాయించాలనే
యావేదీ లేకుండా బేఫికర్ గా బతికినవ్
ఎవరేమనుకుంటే నీకేంది
అది నీ తత్వమో - 'నసల్ ' నైజమోమాక్కూడా నీలాగే  బతకాలని ఉంది 
జర  గా  ఉపాయం చెప్పరాదే !
     *            *
అబ్బాజాన్ నవ్వుతున్నడు
నిర్వేదంగా...


అబ్బాజాన్ నవ్వుతనే ఉన్నడు
మారని మమ్మల్ని చూసో...
మారిన లోకాన్ని చూసో...
                                         - స్కై బాబ 


Wednesday, 11 November, 2009

ఈద్ కా చాంద్

 చీకటి గుండం లా నువ్వు ఎదురుపడ్డప్పుడల్లా
నీ కనుపాపల్లో నా ప్రతిబింబాల్ని తప్ప ఏం ఏరుకోగలిగాననీ...

అంతా రంజాన్ కోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తారో గాని
నేను మాత్రం నిన్ను చూడొచ్చనే ఆశతోనే...

'అస్సలామలైకుమ్' తో నువ్వు శిర్ ఖుర్మా అందిస్తుంటే
జిగేల్ మన్న తారల మధ్య ఆ చాందే నా దిక్కు వొంగినట్లు...

ఒఫ్ఫో...
సంవత్సరం పొడుగూతా
రంజానే అయితే ఎంత బాగుండో...

ప్చ్...
నిన్ను అలాయిబలాయి తీసుకునే అవకాశమన్న ఉంటే
నా దిల్ అలజడిని నీ గుండెలకు చేర్చేటోన్ని గదా...!
                                                                   - స్కై బాబ 

Monday, 9 November, 2009

'సర్వేంద్రియానాం ... ... ...!'
అందమైన చిన్నప్పటి కన్ను పాఠం...
కన్ను బొమ్మ ఎంత ముద్దుగా గీసేటోన్నో
ఇప్పటికి కళ్ళల్ల తిరుగుతున్నది
చిన్నతనం పెన్సిల్ మల్లమల్ల దిద్దిన నెమలి కన్ను
కన్ను అంటె సాలు- అందమైన బొమ్మే మెదిలేది
పెద్దయినంక తెలిసొచ్చె-
అందమైన కన్నుకు - మాకు శానా దూరమని..
అరెరే... తేరుకునే లోపల్నే
కాలం కన్ను సొనకారిపాయె

ఇప్పుడు కన్ను అంటె-
ఎంతకు నిద్దర పట్టక
జీవం లేనట్లు కదలాడే గరీబు ఖాజామియా..
పంక్చర్లు బాగుచేసే ఉస్మాన్ భాయ్ డీలాపడ్డ చూపు..
మా అమ్మీ కంటి కింద నల్లగా- పగిలిన రేగడి!
ఊర్లె శానా ముస్లిం ఇండ్లల్ల పెండ్లి కాని చెల్లెల్లా-
అబ్బాజాన్ పక్షవాతపు రెప్పల మధ్య అడ్డంగా..
కళ్ళద్దాలు మసకబారి కుట్టుమిషిన్ సూదిల
దారం ఎక్కని నానీమా తనుకులాట..
ఇయాల కన్ను అంటె-
కొడుకు గూడలు పట్టుకొని లేవాల్సింది పోయి
చీకటిపడితే గోడలు పట్టుకొని నడిచే మాదిగ ఎంకయ్యతాత..
ఎద్దు కొమ్ము విదిలిస్తే
కారిపోయిన నాగయ్య మామ కొడుకు ఒంటరి చూపు..
పగిలిన ఒంటి కన్ను అద్దంతో
కనాకష్టాలు పడే పెరిక లచ్చువమ్మ..
చిన్నతనంలో కొడుకుని తడిమి తడిమి చూసుకున్న యాదిల
వాడు తప్పిపోయిన పట్నం బాటకు అతుక్కొని చితికిపోయిన ఈదయ్య కక్కయ్య..

అయ్యో.. తల్చుకుంటే ఊరంతా పరేశాన్లతోని
కళ్ళన్నీ గుంతలు పడి చూపానకుంటయ్యె
కన్ను ఇప్పుడు అందమైన బొమ్మ కాదురా తమ్మీ
అగాధపు లోతుల్ని చూపే గుంత..
మా ఊరే ఇప్పుడు
కన్ను ఊడబెరికిన ఖాళీ బొయ్యారం !
                                                 - స్కై బాబ